Problemy podatkowe firm dealerskich w 2019 r. Praktyczne rozwiązania, wyliczenia, przykłady

ZOBACZ PROGRAM

Marta Szafarowska

Specjalistka w zakresie podatków. Od kilkunastu lat rozwiązuje problemy firm z branży motoryzacyjnej, w tym importerów i dealerów samochodów.

Od 2014 r. prowadzi szkolenia dla dealerskich działów księgowości odbywające się w ramach projektu Dealerska Akademia Podatkowa.

DODATKOWY TERMIN

Warszawa, 13 czerwca

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Program układany wspólnie z uczestnikami

Wszystko dla dealerów

Przed każdym szkoleniem organizujemy lokalne spotkania Rady Programowej, gdzie omawiamy program najbliższego szkolenia.
Dzięki temu mamy pewność, że zagadnienia omawiane później podczas warsztatów są interesujące dla uczestników.

Zawsze staraliśmy się omawiać jedynie te zmiany w prawie, które dotyczą dealerów. W ostatnim czasie jest ich jednak tyle, że omawiamy jedynie te spośród nowych przepisów, które mogą sprawiać problemy wszystkim – lub prawie wszystkim – firmom dealerskim. O pozostałe zagadnienia zawsze mogą Państwo dopytać indywidualnie.

Od wiosny 2019 r. odbywają się w nowej, ulepszonej formule. Jak najwięcej zagadnień omawiamy wraz z przykładami liczbowymi, wyliczeniami, praktycznymi rozwiązaniami i propozycjami dokumentów do wdrożenia w firmie. Wszystko po to, aby przekazywana przez nas wiedza miała jeszcze więcej praktycznych zastosowań.

Ulepszona formuła szkoleń

Więcej czasu na pytania i odpowiedzi

Wymiana wiedzy z innymi uczestnikami

Stawiamy na przykłady i praktyczne rozwiązania, ale wiemy, że część z Państwa będzie chciała o coś dopytać. Jesteśmy na to przygotowani. Wyselekcjonowaliśmy jedynie najważniejsze tematy i dzięki temu wygospodarowaliśmy więcej czasu dla odpowiedzi na pytania od Uczestników.

W cyklu szkoleń uczestniczy około 350 osób. Część z nich pracuje w dealerstwach tej samej marki co Państwo i na co dzień mierzą się z podobnymi problemami.

Niezmiennie organizujemy szkolenia w jak największej liczbie lokalizacji, tak by nie musieli Państwo marnować czasu i energii na dojazd. Spotkamy się z Państwem w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Wiele lokalizacji = szybki dojazd

Obejrzyj zapowiedź programu szkolenia

Pierwszą sesję poświęcimy głównie zmianom przepisów podatkowych, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. i dotyczą bezpośrednio dealerów samochodowych. Skupimy się na zmianach w podatkach dochodowych i zasadach zaliczenia w koszty wydatków na samochody firmowe dealera.

Dużą część szkolenia przeznaczymy na omówienie zagadnień specyficznych dla dealerów. Ważny temat będą stanowiły bonusy jakościowe i rabaty od importerów. Mamy nowe ważne orzecznictwo dotyczące skutków na gruncie VAT i podatków dochodowych. Powiemy też o zagrożeniach związanych z finansowaniem samochodów w formie leasingu finansowego oraz umowami typu buy-back.

Ostatnią część szkolenia poświęcimy zmianom przepisów, które mają wejść w życie w trakcie 2019 r. Główne tematy to kasy fiskalne online (które dealerzy będą musieli wprowadzić jako pierwsi z przedsiębiorców) i biała lista podatników. Na koniec powiemy o zniesieniu obowiązku składania deklaracji VAT.

Program szkolenia

1.Zmiany przepisów obowiązujące od 2019 r. i ich wpływ na działalność dealerów samochodowych


a. Wykorzystywanie samochodów w działalności dealerskiej:


• możliwość zaliczania do kosztów podatkowych wydatków związanych z poszczególnymi kategoriami samochodów wykorzystywanych w działalności dealerskiej: samochody demonstracyjne, samochody zastępcze, samochody użytkowane na podstawie umowy wynajmu, samochody użyczone od importera, samochody należące do dealera wprowadzone do ewidencji środków trwałych, samochody na stoku magazynowym (użytkowane poniżej 12 miesięcy), samochody z ubezpieczeniem „postojowym” – schematy dla powyższych grup pojazdów;

• nowe zasady amortyzacji samochodów, w tym nowy limit odpisów amortyzacyjnych oraz zakres pojazdów, których limit nie obowiązuje;

• zasady ustalania ograniczeń obowiązujących w odniesieniu do leasingu, najmu i dzierżawy samochodów osobowych – jak skonstruować umowy najmu i leasingu samochodów o wartości przekraczającej limit, jeśli są one przeznaczone do dalszego oddania ich w najem? w jakich przypadkach dealer powinien rozważyć zmianę zasad finansowania floty?


• VAT od wydatków na eksploatację samochodów firmowych, rat leasingowych lub czynszu najmu w części niepodlegającej odliczeniu – czy podlega zaliczeniu do kosztów podatkowych?


• zakres wydatków uznawanych za związane z używaniem samochodu i objętych ograniczeniem;


• zaliczenie składek ubezpieczeniowych do kosztów podatkowych;


• koszty napraw powypadkowych, serwisu oraz paliw do samochodów własnych (z pełnym odliczeniem VAT i z ograniczonym odliczeniem) – czy podlegają limitowi?


• zmiany umów leasingu zawartych przed 1.01.2019 r. – jakie zmiany powodują, że umowa powinna być rozliczana według „nowych” zasad?


• co wynika z objaśnień Ministerstwa Finansów?


• zastosowanie przejściowe przepisów do samochodów nabytych w 2018 r. (rozliczenie polis takich samochodów po 1.01.2019 oraz ich zwrotu po sprzedaży takiego samochodu w 2019 r., rozliczenie odpisów amortyzacyjnych po 1.01.2019 i sprzedaż samochodów w 2019 r.).


b. Pozostałe zmiany mające wpływ na działalność dealerów samochodowych:


• zmiany zasad rozliczania podatku u źródła, w tym w szczególności wypłaty kosztów finansowania na rzecz podmiotów zagranicznych oraz polskich oddziałów zagranicznych instytucji;


• ceny transferowe – jakie podmioty mają obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2018 r.? Czy wybrać ‘nowe’, czy ‘stare’ zasady?


• ulga na złe długi według nowych zasad – skrócenie terminu uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności, warunki zastosowania ulgi oraz przepisy przejściowe.

Rozpoczęcie zajęć

9:30

Przerwa kawowa

11:00

2. Zagadnienia specyficzne dla dealerów samochodowych


a. Bonusy i rabaty


• zasady ujmowania rabatów otrzymanych i udzielonych dla celów podatkowych na gruncie VAT i CIT;

• jak ujmować rabaty otrzymane na samochody, które nie zostały jeszcze sprzedane?

• bonusy jakościowe oraz usługi pośrednictwa świadczone na rzecz zakładów ubezpieczeń i firm leasingowych – rozpoznawanie przychodów i sprzedaży dla celów VAT w świetle najnowszego orzecznictwa;


• rabaty pośrednie dokumentowane za pomocą not księgowych – kiedy przychód podatkowy?


• ujęcie rabatów dla celów CIT a korekty cen transferowych.


b. Finansowanie towarów handlowych w formie finansowego leasingu zwrotnego i umów typu buy-back – zagrożenia stąd wynikające;


c. Koszty związane ze sprzedażą samochodu ponoszone po jego sprzedaży


• koszty napraw lub przeglądów pojazdów sprzedanych w roku poprzednim a ponoszone w danym roku;


• opłaty abonamentowe, np. GPS, oraz składki na ubezpieczenie pojazdu ponoszone przez dealera – czy można i kiedy można zaliczyć je do kosztów podatkowych?


• koszty pośrednictwa w sprzedaży samochodów – wymagana dokumentacja oraz moment zaliczenia do kosztów podatkowych.


d. Pozostałe zagadnienia ważne dla działalności dealerów samochodowych


• korekty VAT od nabywanych samochodów z uwzględnieniem otrzymywanych rabatów – przed i po sprzedaży samochodu – przykłady obliczeń.


• wynajem samochodów i dodatkowe opłaty z tym związane, w tym odstępne, opłaty za nadprzebieg, opłaty karne – kwalifikacja na gruncie VAT i CIT;


• korekty błędnych danych nabywcy na fakturze, np. w kontekście napraw powypadkowych – zasady wystawienia i ujęcia faktur korygujących;


• kradzież samochodu firmowego (demonstracyjnego, zastępczego itp.) – czy uprawnia do korekty nieodliczonego podatku VAT?


• kradzież samochodu będącego towarem handlowym – czy wydatek na jego nabycie może być zaliczony do kosztów podatkowych?


• naprawy podejmowane w ramach reklamacji i gwarancji – zasady dokumentowania i ujęcie dla celów CIT;


• obklejenie samochodu firmowego informacjami reklamującymi dealera a prawo do pełnego odliczenia VAT bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu;


• udostępnienie samochodu służbowego współpracownikom prowadzącym działalność gospodarczą – czy zapewnienie paliwa do takich samochodów uprawnia do odliczenia VAT w świetle najnowszego orzecznictwa?


• zapewnienie współpracownikom noclegów i wyżywienia w trakcie wyjazdów służbowych oraz pokrycie innych kosztów (np. szkoleń, telefonu, laptopa, samochodu) – skutki na gruncie PIT i CIT;


• koszty delegacji przekraczające limity np., szkolenie zorganizowane przez importera, gdzie koszt noclegu przekracza limit i nie ma możliwości wyboru innego zakwaterowania;


• zakupy paliwa przeznaczonego do samochodów firmowych udokumentowane fakturą zbiorczą – zasady rozliczeń na gruncie VAT i CIT (w świetle nowych przepisów);


• samochody demonstracyjne wykorzystywane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od daty rejestracji - czy konieczne jest wprowadzenie ich do ewidencji środków trwałych? Czy brak wprowadzenia do ewidencji wiąże się z ryzykiem podatkowym?


• odliczenie VAT od samochodu wykorzystywanego w sposób mieszany – korekta odliczenia podatku VAT na przykładach;


• działania reklamowe stacji dealerskiej i kwalifikacja na gruncie CIT w świetle najnowszego orzecznictwa;


• możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na zakup upominków (opakowanie z logo dealera) dla klientów, w tym np. akcesoriów z kolekcji produktów marek samochodów, które sprzedaje dealer, kwiatów, butelek wina, słodyczy i zabawek z etykietą zawierającą nazwę producenta samochodów. Schematy dla poszczególnych grup upominków oraz zasad ich dystrybucji – najnowsze orzecznictwo;


• zasady rozliczania zaliczek na poczet samochodów używanych opodatkowanych w procedurze marży – co wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-422/17 (Skarpa Travel).3. Planowane zmiany w 2019 i kolejnych latach.


a. Biała lista podatników


• nowy, szerszy zakres danych ujęty w rejestrze podatników;


• skutki dokonania zapłaty za fakturę na rachunek inny niż ten, ujęty w wykazie.


b. Zniesienie obowiązku składania deklaracji VAT


• wprowadzenie nowej struktury JPK;


• wprowadzenie sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy – kiedy będzie miała ona zastosowanie?


• zasady funkcjonowania Centralnego Rejestru Faktur – jakich podmiotów będzie on dotyczył?


c. Kasy fiskalne w 2019 r.


• kiedy wejdą w życie planowane zmiany zobowiązujące podatników do stosowania kas on-line?


• czy i kiedy wejdzie w życie obowiązek oznaczania paragonów numerem NIP nabywcy?

4. Tematy omawiane indywidualnie


a. Koszty finansowania dłużnego w 2019 r.


• 2019 r. jako rok, w którym zastosowanie mają ‘nowe’ przepisy, niezależnie od okresu, w którym pozyskane zostało finansowanie;


• zakres kosztów uwzględnianych w kosztach finansowania dłużnego – czy element odsetkowy raty leasingowej podlega ograniczeniom?


• środki trwałe i nieruchomości finansowane kredytem – czy z odpisu amortyzacyjnego należy wyłonić koszty finansowania?


• zasady obliczania limitów finansowania dłużnego – stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych.


b) Nowe zasady rozliczania bonów i voucherów


• bony „jednego przeznaczenia” i „różnego przeznaczenia”, zasady ich rozróżnienia;


• opodatkowanie VAT poszczególnych rodzajów bonów i voucherów;


• kiedy faktura za usługi sfinansowane bonem powinna być wystawiona na klienta, a kiedy na importera?

Przerwa na lunch

12:30

Przerwa kawowa

15:00

Zakończenie zajęć

17:00

ZGŁOŚ UDZIAŁ

O wykładowcy

Marta Szafarowska

Od 1998 r. pracuje jako specjalista w zakresie podatku VAT i akcyzy. Wcześniej związana między innymi z firmami: MDDP, Ernst & Young oraz Pricewaterhousecoopers. W trakcie wieloletniej praktyki zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów podatkowych typowych dla firm z branży leasingowej i motoryzacyjnej, a także producentów i dystrybutorów wyrobów akcyzowych, w tym w szczególności samochodów osobowych.


Od 2014 r. prowadzi dedykowane szkolenia dla dealerskich księgowych odbywające się w ramach projektu Dealerska Akademia Podatkowa.

Partner w firmie GEKKO Taxens Doradztwo Podatkowe

Informacje organizacyjne

Warsztaty skierowane do:

- głównych księgowych

- pracowników działu księgowości

- dyrektorów finansowych

Cena uczestnictwa:

590 zł + VAT

ZGŁASZAM UDZIAŁ

Godziny zajęć

Ograniczona liczba miejsc
(ze względu na warsztatowy charakter szkolenia)

Udział w szkoleniu obejmuje:

  • materiały szkoleniowe
  • lunch i serwis kawowy
  • certyfikat ukończenia szkolenia

9:30-17:00

DODATKOWY TERMIN

13.06.2019
Warszawa

ATLAS Tower (dawne Millenium Plaza)

Al. Jerozolimskie 123A

Formularz zgłoszeniowy

Zostaw nam swój adres e-mail, a poinformujemy Cię jak będziemy organizować kolejną edycję szkolenia

Kontakt

Masz pytanie?
Zadzwoń lub napisz!

Łukasz Mućko