Jak prawidłowo raportować Schematy Podatkowe MDR

w firmie dealerskiej?

Warsztaty szkoleniowe dedykowane dla dealerów

Maja Fabrowska

radca prawny

Małgorzata

Sobońska- Szylińska

adwokat

Warszawa, 11.04.2019

Praktyczne warsztaty z komputerami

BRAK MIEJSC

Dlaczego warto wziąć udział w naszym szkoleniu?

Dla dealerów

Podczas szkolenia omówimy Schematy Podatkowe MDR w branży dealerskiej, związane m.in. ze sprzedażą i amortyzacją samochodów oraz samozatrudnieniem handlowców.

Praktyka, nie teoria

Podczas szkolenia – wspólnie z prowadzącymi – przejdziesz przez cały czas proces wypełniania i ich składania formularzy MDR. Zobaczysz, jak wypełnić wszystkie wymagane pola.

Ordynacja Podatkowa przewiduje dotkliwe kary za nieprawidłowości w raportowaniu Schematów Podatkowych MDR. Dzięki wiedzy uzyskanej na szkoleniu kary będą Ci niestraszne.

Unikniesz kar

Podczas szkolenia każdy z uczestników będzie miał możliwość zweryfikowania czy konkretne działanie podejmowanego w jego firmie wyczerpuje znamiona Schematu Podatkowego MDR i czy wymaga ono raportowania.

Uzyskasz odpowiedzi

Program szkolenia

I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1. Zasady raportowania Schematów Podatkowych MDR


a. Zasady raportowania przez Promotora.

b. Zasady raportowania przez Korzystającego.

c. Zasady raportowania przez Wspomagającego.

d. Sankcje administracyjne i karne - skarbowe za brak raportowania i niewłaściwe raportowanie.

2. Omówienie potencjalnych Schematów Podatkowych MDR w branży dealerskiej ze wskazaniem cech, które spełnia określony Schemat Podatkowy


a. Proponowanie określonych rozwiązań dotyczących finansowania samochodów.

b. „Samozatrudnienie”.

c. Proponowanie zawarcia umowy leasingu przed 1 stycznia 2019 r., z wydaniem samochodów po wskazanej dacie.

d. Proponowanie rozwiązań finansowania z wykorzystaniem innych jurysdykcji podatkowych.

e. Zastosowanie mechanizmu safe harbour (ceny transferowe).

f. Omówienie stanów faktycznych wskazanych przez uczestników szkolenia.

g. Sesja pytań i odpowiedzi.

II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA (ZAJĘCIA NA KOMPUTERACH)

1. Zasady działania platformy udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów https://mdr.mf.gov.pl/.

2. Omówienie Formularzy MDR i obowiązku ich składania


a. MDR-1 Informacja o schemacie podatkowym.

b. MDR-2 Zawiadomienie dotyczące schematu podatkowego.

c. MDR-3 Informacja korzystającego o schemacie podatkowym.

d. MDR-4 Kwartalna informacja o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego.

3. Omówienie „Podręcznika użytkownika systemu MDR”

4. Wypełnianie i składanie formularzy MDR


a. Utworzenie dokumentu MDR.

b. Zakres obowiązkowych/nieobowiązkowych danych wskazywanych w formularzu MDR.

c. Podpisywanie dokumentu podpisem zaufanym (osoby obowiązane do podpisania formularza MDR).

d. Złożenie dokumentu.

e. Sprawdzanie statusu złożonego dokumentu.

f. Pobieranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

g. Potwierdzenie nadania numeru schematu podatkowego (NSP).

h. Sesja pytań i odpowiedzi związana z wypełnianiem formularzy MDR.

Wykładowcy

Menedżer w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Specjalizuje się w podatku od nieruchomości, podatkach dochodowych oraz w postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych.Doradztwem podatkowym zajmuje się od 2015 roku.

Maja Fabrowska

Wspólnik-założyciel w Gekko Taxens. Specjalizuje się w obsłudze sporów podatkowych i sądowych, jest jednym z najbardziej cenionych na rynku polskim adwokatów zajmujących się postępowaniami karnymi skarbowymi.

Małgorzata Sobońska-Szylińska

Informacje organizacyjne

11.04.2019
Warszawa


ATLAS Tower (dawne Millenium Plaza)

Al. Jerozolimskie 123A

Warsztaty skierowane do:

- głównych księgowych

- pracowników działu księgowości

- dyrektorów finansowych

Cena uczestnictwa:

890 zł + VAT

ZGŁASZAM UDZIAŁ

990 zł + VAT

(pozostałe firmy)

(firmy, które skorzystały lub skorzystają z oferty przygotowania procedury Schematów Podatkowych MDR za pośrednictwem Dealerskiej Akademii Podatkowej)

Godziny zajęć

Ograniczona liczba miejsc
(ze względu na warsztatowy charakter szkolenia)

Udział w szkoleniu obejmuje:

  • materiały szkoleniowe
  • lunch i serwis kawowy
  • certyfikat ukończenia szkolenia

9:30-17:00

Głównym założeniem naszych warsztatów są praktyczne zajęcia z komputerami.

Prosimy pamiętać o zabraniu komputerów

Formularz zgłoszenia

Zostaw nam swój adres e-mail, a poinformujemy Cię jak będziemy organizować kolejną edycję szkolenia

Schematy Podatkowe w oczach ekspertów

Jakie obowiązki przewidują przepisy w zakresie Schematów Podatkowych MDR? Które mnie dotyczą? Jakie są terminy na ich wprowadzenie?


- odpowiada Małgorzata Sobońska-Szylińska

Jakie kary grożą mi za niedopełnienie obowiązków związanych ze Schematami Podatkowymi MDR?


- odpowiada Małgorzata Sobońska-Szylińska

Czym są właściwie te Schematy Podatkowe? I czemu mnie – jako dealera – ten temat w ogóle dotyczy?


- odpowiada Jerzy Martini

Jakie działania sprawią, że moja firma będzie objęta obowiązkiem raportowania Schematów Podatkowych


- odpowiada Jerzy Martini

Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji

Łukasz Mućko

+48 608 348 820