Obowiązkowy split payment i pozostałe zmiany podatkowe obowiązujące stacje dealerskie w 2019 i 2020 r.

Marta Szafarowska

Specjalistka w zakresie podatków. Od kilkunastu lat rozwiązuje problemy firm z branży motoryzacyjnej, w tym importerów i dealerów samochodów.

Od 2014 r. prowadzi szkolenia dla dealerskich działów księgowości odbywające się w ramach projektu Dealerska Akademia Podatkowa.

Szkolenie internetowe (webinar) + Szkolenie stacjonarne

DODATKOWY TERMIN:

Warszawa, 14 stycznia

Informacje organizacyjne

14.01.2020
Warszawa

DODATKOWY TERMIN

ATLAS Tower (dawne Millenium Plaza)

Al. Jerozolimskie 123A

Godziny zajęć

(szkolenie stacjonarne)

Ograniczona liczba miejsc
(ze względu na warsztatowy charakter szkolenia)

Udział w szkoleniu obejmuje:

  • udział w dwugodzinnym szkoleniu internetowym dotyczącym zmian w przepisach, które wchodzą w życie do 1 listopada 2019 r.
  • materiały szkoleniowe
  • lunch i serwis kawowy
  • certyfikat ukończenia szkolenia
  • materiały dodatkowe

9:30-17:00*

*Szkolenie zakończy się w momencie, gdy odpowiemy na pytania uczestników

Uczestnicy warsztatów:

- główni księgowi

- pracownicy działu księgowości

- dyrektorzy finansowi

- pracownicy zewnętrznych biur rachunkowych

ZGŁASZAM UDZIAŁ

Cena uczestnictwa:

640 zł + VAT

Biuletyn Dealerska Akademia Podatkowa

Czytam cały artykuł

Spotkania z klientami. Czy wydatki są kosztem?

Jak rozliczyć nakłady na szkolenia i wyjazdy fundowane przez dealera kontrahentom? Wszystko zależy od tego, jaki jest ich cel. Jeśli reklama sprzedawanych samochodów – wydatki mogą być podatkowym kosztem. Jeśli budowanie wizerunku firmy – podatkowych korzyści nie będzie.

Spójrzmy na sprawę spółki, która jest autoryzowanym dealerem samochodów. Organizuje spotkania dla obecnych oraz potencjalnych klientów. Podkreśla, że służą promocji sprzedawanych aut. Są to między innymi całodniowe szkolenia z doskonalenia techniki jazdy. Prezentowane są na nich zalety samochodów. Kontrahentom zapewnia się jedzenie i transport. Dealer zaprasza też klientów do Niemiec, gdzie jest fabryka samochodów i muzeum marki. Finansuje im pobyt i transport. Kontrahenci zapoznawani są z procesem produkcyjnym, a także ewolucją stosowanych w autach rozwiązań technicznych. Podczas spotkań dealer przygotowuje spersonalizowane oferty sprzedaży, tworzona jest też mobilna strefa konsultacyjna, w której konfigurowany jest wybrany model samochodu. Jeśli klient zdecyduje się na zakup, dostaje specjalny rabat. Jak rozliczyć poniesione wydatki? Czy mogą być podatkowym kosztem? O to dealer zapytał we wniosku o interpretację.

Budowanie wizerunku: reprezentacja

Skarbówka nie zgodziła się na odliczenie opisanych wydatków. Szkolenia oraz wizyty w Niemczech są bowiem wyłączoną z podatkowych kosztów reprezentacją. Mimo że na spotkaniach są też elementy reklamowe. Dealer poprzez takie działania kreuje swój wizerunek i prestiż, co wpływa na pozytywne postrzeganie przez klientów. A to właśnie charakteryzuje reprezentację.

Dealer złożył skargę na interpretację. Ale Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku przyznał rację fiskusowi. Podkreślił, że przy ocenie spotkań z klientami należy rozstrzygnąć, jaki miały cel. Czy kształtowanie popytu na produkty dealera, poprzez zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do ich nabywania? Czy też budowanie relacji z partnerami handlowymi i wywołanie na nich jak najlepszego wrażenia?

Zdaniem sądu całokształt okoliczności wskazuje na to, że mamy do czynienia z kreowaniem wizerunku dealera. Dominującym celem szkoleń i wyjazdów jest stworzenie dobrego obrazu firmy oraz wykreowanie pozytywnych relacji z klientami – czytamy w wyroku. Skarbówka prawidłowo więc oceniła ponoszone przez dealera wydatki.

Prezentowanie produktów: reklama

Pocieszeniem dla spółki jest to, że fiskus w interpretacji zaakceptował niektóre koszty, co potwierdził też sąd. Chodzi o spotkania poza salonami, np. na terenie toru samochodowego, gdzie klienci mają możliwość poznania i przetestowania różnych egzemplarzy. A także zaproszenia na prezentacje nowych modeli, obejmujące jazdy próbne. Celem tych działań jest promocja i reklama, dealer może więc zaliczyć ponoszone wydatki do podatkowych kosztów. Reasumując, firma dealerska, która chce rozliczyć koszty spotkań z klientami musi tak układać ich scenariusz, aby dominowały działania mające zachęcić uczestników do zakupów.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku jest nieprawomocny. Najprawdopodobniej sprawa zostanie jeszcze oceniona przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Autor: Władysław Grudziński

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Program układany wspólnie z uczestnikami

Wszystko dla dealerów

Przed każdym szkoleniem organizujemy lokalne spotkania Rady Programowej, gdzie omawiamy program najbliższego szkolenia.
Dzięki temu mamy pewność, że zagadnienia omawiane później podczas warsztatów są interesujące dla uczestników.

Zawsze staraliśmy się omawiać jedynie te zmiany w prawie, które dotyczą dealerów. W ostatnim czasie jest ich jednak tyle, że omawiamy jedynie te spośród nowych przepisów, które mogą sprawiać problemy wszystkim – lub prawie wszystkim – firmom dealerskim. O pozostałe zagadnienia zawsze mogą Państwo dopytać indywidualnie.

Od wiosny 2019 r. szkolenia odbywają w nowej, ulepszonej formule. Jak najwięcej zagadnień omawiamy wraz z przykładami liczbowymi, wyliczeniami, praktycznymi rozwiązaniami i propozycjami dokumentów do wdrożenia w firmie. Wszystko po to, aby przekazywana przez nas wiedza miała jeszcze więcej praktycznych zastosowań.

Ulepszona formuła szkoleń

Więcej czasu na pytania i odpowiedzi

Wymiana wiedzy z innymi uczestnikami

Stawiamy na przykłady i praktyczne rozwiązania, ale wiemy, że część z Państwa będzie chciała o coś dopytać. Jesteśmy na to przygotowani. Wyselekcjonowaliśmy jedynie najważniejsze tematy i dzięki temu wygospodarowaliśmy więcej czasu na odpowiedzi na pytania od Uczestników.

W cyklu szkoleń uczestniczy około 400 osób. Część z nich pracuje w dealerstwach tej samej marki co Państwo i na co dzień mierzą się z podobnymi problemami.

Niezmiennie organizujemy szkolenia w jak największej liczbie lokalizacji, tak by nie musieli Państwo marnować czasu i energii na dojazd. Spotkamy się z Państwem w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Wiele lokalizacji = szybki dojazd

Dlaczego szkolenie internetowe i szkolenie stacjonarne?

Po raz pierwszy szkolenie dla dealerskich działów księgowości organizujemy w schemacie łączonym. Najpierw – na początku października – nagramy dla Państwa około dwugodzinne szkolenie internetowe. W listopadzie i grudniu spotkamy się z Państwem podczas szkoleń stacjonarnych.

Zdecydowaliśmy się na taką formę, ponieważ część istotnych zmian w przepisach – jak jednolity wykaz podatników VAT (tzw. biała lista) czy obowiązkowa podzielona płatność – wchodzi w życie nie od początku przyszłego roku, ale wcześniej – 1 września i 1 listopada 2019 r. Przygotowane w październiku szkolenie internetowe ma pomóc Państwu przygotować się do zmian w prawie w odpowiednim czasie.

Szkolenie internetowe (webinar)

Tematyka: Zmiany podatkowe wchodzące w życie do 1 listopada 2019 r. (m.in. obowiązkowy split payment, jednolity wykaz podatników VAT).
Czas trwania: około dwie godziny
Lokalizacja: cała Polska
Cena: wliczona w cenę szkolenia

Szkolenie stacjonarne

Tematyka: Pozostałe zmiany podatkowe (m.in. zmiany w zakresie obrotu z innymi krajami UE, nowe regulacje dotyczące kas fiskalnych, nowy JPK, ustawa o ograniczeniu zatorów płatnych) oraz zagadnienia bieżące specyficzne dla dealerów (m.in. płatności gotówkowe powyżej 15 tys. zł, nowe interpretacje dotyczące samochodów wykorzystywanych w działalności dealerskiej, warunki konieczne dla odliczenia 100 proc. VAT-u od samochodów zastępczych, rabaty pośrednie – obowiązki odbiorcy rabatu, warunki niezbędne dla uzyskania zwrotu akcyzy).
Czas trwania: 9.30-17.00
Lokalizacja: Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław
Cena: 640 zł

Program szkolenia

Szkolenie internetowe (webinar)

Zmiany przepisów 2019/2020

1. Biała lista

• zasady funkcjonowania i zakres weryfikacji kontrahenta

• rachunki wirtualne (techniczne) i metody ich weryfikacji, inne typy rachunków, które nie będą uwzględnione w wykazie

• sankcje – jakie i od kiedy będą miały zastosowanie, jak się przed nimi ustrzec

• Biała lista a metody finansowania sieci dealerskich – funkcjonowanie rachunków, które co do zasady nie będą zgłoszone do wykazu

• płatności dokonywane przez importera na rzecz dealera

•płatności na rachunki innych podmiotów niż dostawcy (np. na rzecz faktora, komornika, Urzędu Skarbowego, etc.)

• płatności na rzecz dostawców zagranicznych – w jakich przypadkach podatnik jest zobowiązany do dokonania zapłaty na rachunek ujęty w wykazie?

• czy dokonując zgłoszenia o dokonaniu płatności na rachunek nieuwzględniony w wykazie będzie można złożyć je do własnego urzędu skarbowego? Czy będzie to skuteczne, czy też przed sankcjami uchroni jedynie złożenie zawiadomienia do urzędu skarbowego właściwego dla dostawcy?

2. Split payment (Mechanizm Podzielonej Płatności)
• likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych
• zasady funkcjonowania i zakres towarów / usług objęty obowiązkowym MPP, jakich faktur wystawianych przez sieć dealerską będzie dotyczył obowiązek specjalnego oznaczenia faktur
• sankcje – jakie i od kiedy będą obowiązywać
• rachunki, z których i na które nie jest możliwa realizacja płatności w MPP
• warunki dokonywania zbiorczych płatności – czy będą możliwe w relacjach dealer / importer?
• obowiązkowy MPP a metody finansowania sieci dealerskich (spłata kredytu a faktoring)
• płatności należne od importera – czy nadal możliwe będzie dokonywanie przez importerów wpłat na rachunki rozliczeniowo – kredytowe dealerów?
• płatności na rachunki innych podmiotów niż dostawcy (np. na rzecz faktora, komornika, Urzędu Skarbowego, etc.)
• zasady kwalifikacji usług serwisowych i napraw gwarancyjnych
• poszerzenie możliwości wykorzystania środków z rachunku VAT.

ZGŁASZAM UDZIAŁ W SZKOLENIU

Szkolenie stacjonarne

Kluczowe zmiany 2019 / 2020

1. Biała lista

• podsumowanie szkolenia internetowego (webinar)

• Biała lista w praktyce – sesja pytań i odpowiedzi

2. Split payment (Mechanizm Podzielonej Płatności)

• podsumowanie szkolenia internetowego (webinar)

• Split payment w praktyce – sesja pytań i odpowiedzi

3. Nowy JPK oraz likwidacja tradycyjnych deklaracji VAT

• terminy składania nowych JPK oraz deklaracji elektronicznych

• kary za błędy w plikach – kiedy będą miały zastosowanie?

• terminy wejścia w życie nowych formatów plików JPK.

4. Akcyza od samochodów

• nowe czynności objęte opodatkowaniem – jak objęcie opodatkowaniem przebudowy samochodu ciężarowego wpłynie na obowiązki dealerów?

• nabycie lub posiadanie samochodu osobowego, od którego akcyza nie została uiszczona – kiedy będzie podlegać opodatkowaniu?

• zasady ustalania podstawy opodatkowania w przypadku nowych czynności opodatkowanych

• nowe dokumenty wymagane w przypadku rejestracji określonych samochodów ciężarowych i specjalnych – uszczelnienie systemu opodatkowania samochodów.

5. VAT – quick fixes (WDT)

• zmiana w zakresie dokumentowania WDT - jednolita dokumentacja dla zastosowania stawki 0% VAT

• uproszczenie w zakresie transakcji łańcuchowych

1.Zwrot podatku akcyzowego

• powszechne odmowy zwrotu podatku na rzecz dealerów

• warunki niezbędne do ubiegania się o zwrot podatku w świetle aktualnego orzecznictwa.

Bieżące zagadnienia

2. Sprzedaż na rzecz dyplomatów i żołnierzy

• zakres wymaganej dokumentacji dla zastosowania stawki 0% VAT

3. Samochody – nowe zasady rozpoznawania kosztów podatkowych / odliczenie VAT

• zakres wydatków związanych z używaniem samochodów (praktyczne wskazówki na bazie najnowszego orzecznictwa)

• składki na ubezpieczenie (praktyczne wskazówki na bazie najnowszego orzecznictwa)

• leasing samochodów w celu ich dalszego wynajmu (praktyczne wskazówki na bazie najnowszego orzecznictwa)

• przekwalifikowanie samochodu na samochód demonstracyjny – moment złożenia VAT-26 (praktyczne wskazówki na bazie najnowszego orzecznictwa)

• samochody zastępcze – warunki pełnego odliczenia VAT

• części zamienne wykorzystywane do napraw własnych samochodów a odliczenie VAT

• zarzut pozorności transakcji przy reeksporcie a orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE

• samochody używane przeznaczone do dalszej odsprzedaży – zakres dokumentów wymaganych do zastosowania pełnego odliczenia VAT

• aneks do umowy leasingu – jakie zmiany są „bezpieczne”, jakie pozwalają zachować korzystne opodatkowanie?

4. Rabaty pośrednie oraz premie pieniężne

• obowiązki odbiorcy rabatu

• sposób rozliczania i dokumentowania premii pieniężnych wypłacanych nabywcom. Prawo i termin do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wypłaty premii pieniężnych (najnowsze orzecznictwo)

5. Podatek u źródła

• objaśnienia Ministerstwa Finansów - co jest uznawane za należytą staranność płatnika?

• nabycie usług od Facebooka i Google - procedura potwierdzenia autentyczności certyfikatów elektronicznych

• nabycie usług przedłużonych gwarancji oraz usług ubezpieczeniowych.

6. Składki członkowskie / darowizny

• kiedy i w jakim zakresie składki członkowskie mogą stanowić koszt podatkowy

• kiedy i w jakim zakresie darowizny mogą być odliczone od dochodu – wymagane dokumenty.

7. Koszty ulepszenia czy remontu – kiedy wymagane jest podwyższenie wartości środka trwałego

• kiedy wydatki mają charakter rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji czy modernizacji zwiększającej wartość początkową środka trwałego? omówienie na przykładach

• czy rozliczenie kosztów remontu w czasie dla celów księgowych skutkuje koniecznością rozłożenia w czasie poniesionych wydatków jako kosztów podatkowych?

• zagospodarowanie terenów zielonych na wynajmowanej działce – kwalifikacja dla celów podatkowych.

8. Realizacja płatności za transakcje przekraczające 15 tys. zł

• zasady rozliczania kosztów podatkowych w przypadku częściowych płatności w gotówce

9. Wydatki na usunięcie szkód wywołanych przez własnych pracowników w trakcie napraw serwisowych pojazdów

• czy możliwe jest odliczenie VAT od poniesionych w związku z tym wydatków?

• czy poniesiony wydatek jest kosztem podatkowym? Co jeśli pracownik zostanie z tego tytułu obciążony kwotą odszkodowania?

10. Wydatki na świadczenia dla pracowników i ich kwalifikacja na gruncie CIT i PIT

• dofinansowanie posiłków oraz wydatki na owoce i soki dla pracowników

• finansowanie kosztów podróży pracownika mobilnego.

11. Usługi o charakterze niematerialnym nabywane od podmiotów powiązanych

• usługi call center oraz usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting) – czy znajdzie tu zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT? (praktyczne wskazówki na bazie najnowszego orzecznictwa).

Pozostałe zmiany 2019/2020

1. Nowa matryca stawek VAT

• nowe ujęcie towarów i usług objętych stawkami obniżonymi

• najistotniejsze zmiany oraz możliwość uzyskania Wiążącej Informacji Stawkowej

2. Pakiet paliwowy oraz nowe założenia ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

• nowe towary objęte opodatkowaniem akcyzą

• zakres towarów objęty monitorowaniem – obowiązki podmiotów zużywających oleje opałowe.

3. Ustawa o ograniczeniu zatorów płatniczych

• maksymalne terminy płatności w transakcjach handlowych – kiedy będą mieć zastosowanie?

• ulga na złe długi w podatkach dochodowych – do jakich wierzytelności będzie mieć zastosowanie?

ZGŁASZAM UDZIAŁ W SZKOLENIU

Rozpoczęcie zajęć

9:30

Przerwa kawowa

11:00

Przerwa na lunch

12:30

Przerwa kawowa

15:00

Zakończenie zajęć

17:00

6. Kasy fiskalne

• kasy online i możliwość odliczenia części wydatków z tytułu zakupu – do kiedy należy wymienić kasy by skorzystać z odliczenia?

• obowiązek wprowadzenia NIP na paragonie – konieczność modyfikacji zasad fiskalizacji sprzedaży.

O wykładowcy

Marta Szafarowska

Od 1998 r. pracuje jako specjalista w zakresie podatku VAT i akcyzy. Wcześniej związana między innymi z firmami: MDDP, Ernst & Young oraz Pricewaterhousecoopers. W trakcie wieloletniej praktyki zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów podatkowych typowych dla firm z branży leasingowej i motoryzacyjnej, a także producentów i dystrybutorów wyrobów akcyzowych, w tym w szczególności samochodów osobowych.


Od 2014 r. prowadzi dedykowane szkolenia dla dealerskich księgowych odbywające się w ramach projektu Dealerska Akademia Podatkowa.

Partner w firmie GEKKO Taxens Doradztwo Podatkowe

Formularz zgłoszeniowy

Zostaw nam swój adres e-mail, a poinformujemy Cię jak będziemy organizować kolejną edycję szkolenia

Kontakt

Masz pytanie?
Zadzwoń lub napisz!

Michał Borkowski

Chcesz otrzymywać cotygodniowy biuletyn internetowy "Dealerska Akademia Podatkowa"?

Alerty o najważniejszych informacjach z zakresu dealerskiej księgowości, analizowane interpretacje organów podatkowych - bądź ze wszystkim na bieżąco.

Zapisz się!