Szkolenie online
Nowy JPK_VAT w firmie dealerskiej - aspekty praktyczne

8 października, cała Polska
godz. 10.00-13.00

Na szkoleniu dowiesz się, jak:

 • wypełniać poszczególne pola w JPK_VAT i korygować jego zapisy,
 • ujmować w JPK_VAT różne typy dokumentów: faktury, faktury VAT-marża, korekty, noty, paragony, zaliczki itp.,
 • prawidłowo stosować kody GTU i pozostałe oznaczenia (EE, TP, MPP)

Dla kogo:

 • główni księgowi
 • pracownicy działu księgowości
 • dyrektorzy finansowi
 • pracownicy zewnętrznych biur rachunkowych

Wybierając pakiet OPTIMUM lub VIP/GRUPA, otrzymasz też opracowanie z listą towarów z przypisanymi kodami CN i oznaczeniami GTU

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Zgłaszam udział

Szkolenie online
"Nowy JPK_VAT w firmie dealerskiej - aspekty praktyczne" startuje już za

PYTANIA NA ŻYWO

W trakcie szkolenia online możesz zadawać pytania na chacie. Prowadząca odpowie na nie w sesji pytań i odpowiedzi, która odbędzie się 9 października 2020 r.

PRAWIDŁOWE KODY GTU

Zastanawiasz się, czy oleje samochodowe to kod GTU_03, a usługa przechowywania opon GTU_13? Po szkoleniu nie będziesz mieć żadnych wątpliwości – omówimy kilkadziesiąt „problematycznych” towarów oraz usług i wskażemy właściwe kody

JPK_VAT BEZ TAJEMNIC

Masz wątpliwości, jak w nowym JPK_VAT ująć zaliczki, noty korygujące oraz faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności? W programie uwzględniliśmy wiele takich trudnych przypadków

Sprawdź program

NAGRANIE KIEDY CHCESZ

Po szkoleniu udostępnimy nagranie ze szkolenia, dzięki któremu w dowolnym momencie wrócisz do fragmentu, który wzbudził Twoje wątpliwości

ŚCIĄGAWKA

Asortyment części każdego serwisu liczy tysiące pozycji. Po szkoleniu udostępnimy opracowanie, w którym znajdziesz nawet najbardziej nietypowe części wraz z kodami CN, na podstawie których ustalisz prawidłowe kody GTU

TELEKONFERENCJA Z PROWADZĄCĄ

Dostosowanie Twojej firmy do wymogów związanych z nowym JPK_VAT jest wyjątkowe skomplikowane i wymaga indywidualnego podejścia? Możesz skorzystać z prywatnej, 1-godzinnej telekonferencji z Martą Szafarowską, która pomoże rozwiązać Twoje problemy

Sprawdź pakiet VIP

Marta Szafarowska

POZNAJ WYKŁADOWCĘ - MARTA SZAFAROWSKA

Partner w firmie GEKKO Taxens Doradztwo Podatkowe

Od 1998 r. pracuje jako specjalista w zakresie podatku VAT i akcyzy. Wcześniej związana między innymi z firmami: MDDP, Ernst & Young oraz Pricewaterhousecoopers. W trakcie wieloletniej praktyki zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów podatkowych typowych dla firm z branży leasingowej i motoryzacyjnej, a także producentów i dystrybutorów wyrobów akcyzowych, w tym w szczególności samochodów osobowych.


Od 2014 r. prowadzi dedykowane szkolenia dla dealerskich księgowych odbywające się w ramach projektu Dealerska Akademia Podatkowa.

Już 1 października 2020 r. zaczną obowiązywać przepisy dotyczące nowego JPK_VAT. W związku z wieloma wątpliwościami dotyczącymi stosowania nowych regulacji, przeprowadziliśmy telekonferencję z Martą Szafarowską, prowadzącą szkolenie „Nowy JPK_VAT w firmie dealerskiej - aspekty praktyczne”, które odbędzie się 8 października.

Zdaniem Eksperta

W trakcie rozmowy zapytaliśmy ją o to, jak radzić sobie z obowiązkiem stosowania oznaczeń faktur w nowej strukturze JPK_VAT w pierwszych dniach obowiązywania nowych przepisów. Wykładowca Dealerskiej Akademii Podatkowej odpowiada również, co będzie miało decydujące znaczenie przy wyborze kodu GTU dla faktur, które będą dokumentowały sprzedaż części samochodowych (nie zawsze będzie to kod GTU_07, a w niektórych przypadkach nie trzeba będzie stosować żadnego kodu GTU). Wyjaśnia również, w odniesieniu do których faktur po 1 października będzie należało zastosować oznaczenie „MPP”.

Program szkolenia

Nowy JPK_VAT w firmie dealerskiej - aspekty praktyczne

I. Najważniejsze zasady stosowania nowego JPK_VAT

 • do jakich rozliczeń ma zastosowanie nowy JPK, jakie inne informacje / deklaracje nadal będą składane?
 • zasady korygowania zapisów w JPK,
 • typy dokumentów (sprzedaż i zakup) i zasady ich stosowania,
 • ujmowanie korekt faktur – czy mają tu zastosowanie kody GTU? Co jeśli korekta dotyczy okresu sprzed 1.10.2020?
 • ujmowanie korekt podatku w ramach ulgi na złe długi – czy mają tutaj zastosowanie kody GTU?
 • sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – kiedy i jak ujmowana w ramach JPK? Jak ujmowane faktury wystawiane dla takich osób? Czy ma zastosowanie oznaczenie FP? W jakiej formule ujmować w JPK dokument RO? Jak uwzględniać w JPK ewidencję błędów i pomyłek (korekty obrotu na kasach fiskalnych)?

II. Zagadnienia szczegółowe

 • oznaczanie sprzedaży kodami GTU – reguły ogólne, kiedy w ogóle oznaczenie ma zastosowanie (w kontekście towarów używanych do wykonania usług serwisowych i przeglądów technicznych),
 • zakres oznaczenia GTU_01 (alkohol etylowy) – czy niektóre z płynów sprzedawanych przez dealerów podlegają temu oznaczeniu?
 • zakres oznaczenia GTU_03 – zakres olejów smarowych objętych tym oznaczeniem, czy inne płyny sprzedawane przez dealera są objęte tym oznaczeniem (płyny hamulcowe, przekładniowe),
 • zakres oznaczenia GTU_05 – odpady podlegające pod oznaczenie (np. zużyty olej z serwisu),
 • zakres oznaczenia GTU_06 – zakres towarów (np. środków trwałych), które mogą być objęte tym oznaczeniem,
 • zakres oznaczenia GTU_07 zgodnie z powołanymi kodami CN,
 • zasady przypisywania kodów CN do samochodów i części samochodowych – pod kątem stosowania oznaczenia GTU_07,
 • stosowanie oznaczeń GTU dla usług (12 i 13) – zakres usług świadczonych przez stacje dealerskie, które mogą podlegać pod te oznaczenia:

- rozliczenia bonusowe – czy są wynagrodzeniem za usługi marketingowe?,

- usługi szkoleniowe (np. świadczone na rzecz szkół),

- usługi przechowywania opon,

- odprzedaż usług transportowych, usługi kurierskie wyszczególniane na fakturze (przy sprzedaży wysyłkowej)

 • ujmowanie w JPK not korygujących,
 • ujmowanie w JPK usług pośrednictwa kredytowego i ubezpieczeniowego (noty i faktury),
 • ujmowanie w JPK usług serwisowych świadczonych na rzecz klientów, opłacanych z ubezpieczenia przez zakłady ubezpieczeniowe (w tym zaliczkowo),
 • inne usługi świadczone przez stacje dealerskie (wynajem samochodów, rejestracja pojazdów, przeglądy techniczne w ramach SKP),
 • pozostałe oznaczenia stosowane dla sprzedaży (EE, TP, MPP):

- jakie oznaczenia powinny być stosowane w przypadku sprzedaży na rzecz własnych pracowników?

- odprzedaż (refakturowanie) usług telekomunikacyjnych,

- sprzedaż na rzecz spółek powiązanych osobowo (wspólni właściciele),

- sprzedaż w procedurze VAT-marża,

- zakres towarów objęty oznaczeniem MPP.

 • zakres stosowania oznaczenia MPP do sprzedaży – sprzedaż samochodów z wyszczególnionym doposażeniem? dokumentowanie świadczenia usług serwisowych? odprzedaż części i akcesoriów na rzecz innych podmiotów (serwisów)?
 • zasady wypełniania pól NrKontrahenta i KodKrajuNadaniaTIN oraz NrDostawcy i KodKrajuNadaniaTIN w przypadku transakcji krajowych, unijnych, poza UE,
 • ujmowanie w JPK rabatów pośrednich (noty),
 • korekty błędnie zastosowanych w JPK kodów GTU,
 • ujmowanie w JPK sprzedaży opodatkowanej w procedurze VAT-marża, w tym sprzedaży z ujemną marżą.

Dostępne pakiety

Wszystkie podane ceny są wartościami netto

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem przewidzieliśmy dodatkową sesję pytań i odpowiedzi, która odbędzie się 9 października 2020. Jest ona przeznaczona dla uczestników, którzy zgłoszą swój udział od dnia 23 września 2020 (włącznie)

BRAK DOSTĘPNYCH PAKIETÓW

ECONOMY

190 PLN

Kliknij aby sprawdzić szczegóły

Udział na żywo

Możliwość zadawania pytań

Dostęp do nagrania ze szkolenia

Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej

Certyfikat w formie elektronicznej

Certyfikat w formie papierowej

Opracowanie z listą towarów z przypisanymi kodami CN i oznaczeniami GTU

Prywatna, 1-godzinna telekonferencja z Martą Szafarowską

Liczba dostępnych pakietów:

WYBIERAM

0

1 pytanie przed szkoleniem

(1 użytkownik)

Odpowiedzi na pytania podczas dodatkowej sesji 9 października

ECONOMY

190 PLN

Udział na żywo

OPTIMUM

Możliwość zadawania pytań

Dostęp do nagrania ze szkolenia

Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej

Certyfikat w formie elektronicznej

Certyfikat w formie papierowej

Opracowanie z listą towarów z przypisanymi kodami CN i oznaczeniami GTU

Prywatna, 1-godzinna telekonferencja z Martą Szafarowską

290 PLN

VIP/GRUPA

990 PLN

Liczba dostępnych pakietów:

WYBIERAM
WYBIERAM
WYBIERAM

0

0

0

1 pytanie przed szkoleniem

(1 użytkownik)

(1 użytkownik)

(limit 5 pytań)

(max 3 użytkowników)

(limit 10 pytań)

(max dla 3 osób)

Udział na żywo

Możliwość zadawania pytań

Dostęp do nagrania ze szkolenia

Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej

Certyfikat w formie elektronicznej

Certyfikat w formie papierowej

Opracowanie z listą towarów z przypisanymi kodami CN i oznaczeniami GTU

Prywatna, 1-godzinna telekonferencja z Martą Szafarowską

Liczba dostępnych pakietów:

Udział na żywo

Możliwość zadawania pytań

Dostęp do nagrania ze szkolenia

Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej

Certyfikat w formie elektronicznej

Certyfikat w formie papierowej

Opracowanie z listą towarów z przypisanymi kodami CN i oznaczeniami GTU

Prywatna, 1-godzinna telekonferencja z Martą Szafarowską

Liczba dostępnych pakietów:

Odpowiedzi na pytania podczas dodatkowej sesji 9 października

Odpowiedzi na pytania podczas dodatkowej sesji 9 października

Odpowiedzi na pytania podczas dodatkowej sesji 9 października

Kliknij aby sprawdzić szczegóły

OPTIMUM

290 PLN

WYBIERAM

0

(1 użytkownik)

(limit 5 pytań)

Udział na żywo

Możliwość zadawania pytań

Dostęp do nagrania ze szkolenia

Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej

Certyfikat w formie elektronicznej

Certyfikat w formie papierowej

Opracowanie z listą towarów z przypisanymi kodami CN i oznaczeniami GTU

Prywatna, 1-godzinna telekonferencja z Martą Szafarowską

Liczba dostępnych pakietów:

Odpowiedzi na pytania podczas dodatkowej sesji 9 października

Kliknij aby sprawdzić szczegóły

VIP/GRUPA

990 PLN

WYBIERAM

0

(max 3 użytkowników)

(limit 10 pytań)

(max dla 3 osób)

Udział na żywo

Możliwość zadawania pytań

Dostęp do nagrania ze szkolenia

Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej

Certyfikat w formie elektronicznej

Certyfikat w formie papierowej

Opracowanie z listą towarów z przypisanymi kodami CN i oznaczeniami GTU

Prywatna, 1-godzinna telekonferencja z Martą Szafarowską

Liczba dostępnych pakietów:

Odpowiedzi na pytania podczas dodatkowej sesji 9 października

Zapisz się na szkolenie

Dane uczestników:
Dane do faktury:
Dane zgłaszającego:
Uwagi:

* Regulamin jest dostępny tutaj

**Więcej szczegółów dostępnych jest w polityce prywatności organizatora Akademii firmy Dealer Consulting. Pełna treść dostępna jest tutaj

Kontakt

Masz pytanie?
Zadzwoń lub napisz!

Łukasz Mućko